Czym jest kubek forda? Jak go używać?

Na rynku  dostępnych jest coraz więcej akcesoriów, bez których realizacja wielu różnych prac i zadań byłaby niemożliwa lub czasochłonna i skomplikowana. Dotyczy to również branż związanych z wykorzystywaniem farb i lakierów. Odpowiednie określenie poziomu lepkości danej cieczy pozwala na dużo bardziej precyzyjne wykonywanie różnego typu czynności, przede wszystkim związanych z malowaniem natryskowym z wykorzystaniem specjalistycznych urządzeń (m.in. pistoletu powietrznego). Świetnym przykładem niezbędnego przy takich pracach akcesorium jest tytułowy kubek Forda.

Co to jest kubek Forda i do czego służy?

Kubek Forda, inaczej nazywany kubkiem wypływowym, zwykle nie jest znany osobom niezwiązanym z branżą budowlaną, malarską i lakierniczą. Przyrząd ten sprawdza się przy określaniu lepkości cieczy, innymi słowy – jej konsystencji. Jest to szczególnie przydatne, jeśli używa się specjalnych sprzętów, które wymagają używania substancji o określonych parametrach. Jak wspomnieliśmy, kubek Forda będzie użyteczny zwłaszcza w przypadku badania różnych farb oraz lakierów – sama lepkość jest ściśle związana z temperaturą substancji oraz otoczenia. Tym samym narzędzie jest przydatne, jednak wyłącznie wówczas, gdy posiadamy niezbędną wiedzę na temat tego, jak go używać.

Jak działa kubek Forda?

Dlaczego kubek forda to tak przydatne narzędzie pomiarowe? Wiele osób myli lepkość cieczy z jej gęstością, co jest sporym błędem. Określenie tej cechy jest priorytetem podczas prac, ponieważ świadczy o poziomie tarcia wewnętrznego spowodowanego oddziaływaniem substancji. Najbardziej typowymi mieszaninami, które sprawdza się za pomocą kubka Forda (poza farbami i lakierami) są m.in. emalie rozpuszczalnikowe do drewna i metalu, ale i nie tylko.

Kubek Forda – jak używać?

Jak zatem używać kubki Forda w prawidłowy sposób? Działanie tego narzędzia polega na przelewaniu. Do środka wlewamy badaną substancję, a gdy kubek będzie już pełny – naszym zadaniem jest zmierzenie czasu, w jakim ciecz z niego wypłynie. Im większa lepkość płynu, tym dłużej to trwa. Badanie to jest bardzo istotne podczas dostosowywania oraz modyfikowania konsystencji wykorzystywanej właśnie substancji do konkretnych potrzeb. Będzie to przydatne m.in. w czasie malowania natryskowego – czasem farba, którą do tego celu wykorzystujemy, musi zostać rozcieńczona, by zmniejszyła się jej lepkość. Przekłada się to na jej cieńszą warstwę, którą nakładamy na daną powierzchnię przy użyciu sprzętu. Dzięki takim rozwiązaniom jak kubek Forda specjaliści są w stanie lepiej zaplanować strategię działania.

Lepkość może być wyrażana w dwóch jednostkach – jedna z nich jest łatwiejsza do zrozumienia dla początkujących użytkowników tego narzędzia, ponieważ opiera się na pomiarze przepływu w sekundach (m2/s). Druga wyrażana jest w Centypuazach (cP), jednostce 100 razy mniejszej niż Puaz.

Jeśli mamy niezbędne kwalifikacje i wiedzę, kubek Forda będzie dla nas niezastąpionym przyrządem podczas wielu prac. Znajduje się w posiadaniu niemal każdego fachowca z branży budowlanej i lakierniczej, ponieważ również dzięki niemu można wykonywać precyzyjnie zlecone prace. Jeśli nie zna się poziomu lepkości danej substancji, profesjonalne malowanie lub lakierowanie będzie niemożliwe.

 

Kubek Forda 4 - wypływowy

Kubek Forda 4 ( wypływowy )